Списък с избраните учебници за 11 клас

Дата:

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ В XI КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

СПИСЪК НА  ИЗБРАНИТЕ  УЧЕБНИЦИ ОТ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ЗА XI  КЛАС

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
Литература „БГ Учебник“ ЕООД
Български език „БГ Учебник“ ЕООД
Английски език „Пиърсън Едюкейшън“ [1]
Математика „Регалия“
Гражданско образование „Просвета – София АД“

Изготвил:
Радка Йорданова

***Учебникът по английски език ще бъде закупен от преподавателите по АЕ в началото на учебната година.