Срокове и дейности за кандидатстване след VII клас за учебната 2017/2018 г.

Дата:
Срок Дейност
19.05.2017 г. Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/
22.05.2017 г. Национален  тест по Математика
до 05.06.2017 г. Обявяване на резултатите от тестовете
12.06.-13.07.2017 г. вкл. Получаване на служебни бележки с оценките от националните тестове
16.06 –22.06.2017 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема
до 27.06.2017 г. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
    28.06 30.06.2017 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или заявявяне  за участие във втори етап на класиране
до 04.07.2017 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
 05.07.- 07.07.2017 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
10.07.2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
11.07. – 13.07.2017 г. вкл. Подаване на документи   за участие в трети етап на класиране
до 17.07.2017 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
18.07.-19.07.2017 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2016 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
Определя се от Директора

до 04.09.2017 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 11.09.2017 г. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

 

Учениците се записват като подават следните документи:
Оригиналът на свидетелството за основно образование;
Оригиналът на служебната бележка от националните тестове по БЕЛ и математика;
– Медицинско свидетелство от личния лекар;
– Две актуални снимки.

 

 

 

 

 

 

Срокове за подаване, класиране и записване на учениците за учебната 2017/2018 год.

 

Етапи I етап II етап III етап
Подаване на документи 16.06 –22.06.2017 г. 28.06 – 30.06.2017 г. 11.07. – 13.07.2017 г.
Класиране до 27.06.2017 г. до 04.07.2017 г. до 17.07.2017 г.
Записване 28.06 – 30.06.2017 г. 05.07.- 07.07.2017 г. 18.07.-19.07.2017 г.