Стипендиите вече са преведени по дебитните карти

Дата:

 

  1. Стипендиите на учениците за м. февруари, м. март и м. април са преведени по дебитните карти.
  2. Учениците, които нямат дебитни карти, могат да получат стипендиите си в Счетоводството.

 

      От Ръководството