Стипендиите за м.януари и по 40 лв. за интернет вече са преведени

Дата:

СЪОБЩЕНИЕ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  УЧЕНИЦИТЕ

Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че:
–  Стипендията за м. януари 2021 г. е преведена в дебитните Ви карти.

– Преведена е и сумата от 40 лв. за ИНТЕРНЕТ – по 20 лв. за месец декември 2020 г. и месец януари 2021 г.

–  Учениците, които нямат дебитни карти, могат да получат стипендията си и сумата за Интернет от счетоводството.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА НПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ