Стипендии за II-ри срок

Дата:

Относно: Условията за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2017/2018 г. на ученици от 8 до 12 клас в НПГ по КТС – гр. Правец

 

  1. За отличен успех 6.00 и 0 неизвинени отсъствия за I срок на учебната 2017/2018 г.- кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС за служебно попълване на успеха.

 

  1. За отличен успех над 5.50 /от Iучебен срок/ и до 5 неизвинени отсъствия за I срок на учебната 2017/2018 г.- кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС за служебно попълване на успеха.

 

  1. За социална стипендия на ученици с един родител кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител или удостоверение от кметството по местоживеене.

 

  1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до

 5 неизвинени отсъствия за I срок на  учебната 2017/2018 г. кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ 2017 г. до месец  ЯНУАРИ 2018 г. включително;

б) уверения от Бюрото по труда в случай , че един или двамата родители са безработни;

в) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи (от съответното учебно заведение)

 

  1. Размерът на стипендията за всяко неизвинено отсъствие над допустимия брой – 5 неизвинени отсъствия, се намалява с по 1 лев.

 

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

 

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 510 лв.

 

 

 Отговорникът на класа да получи молбите от Учебен отдел и в срок до 10 .04 . 2018 г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.