Две иновативни класни стаи отвориха врати с проект по STEM

Дата:

Проф. д-р инж. Огнян Наков – съветник на министъра на образованието и науката, ръководител на Програма „Изграждане на STEM среда“, и Наталия Михалевска-директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищни мрежи“, откриха две модерни класни стаи в НПГ по КТС.

Стаите са иновативни, оборудвани с роботи и съвременна техника.

По този начин ще бъде насърчавана креативността на учениците и те ще могат да реализират свои лични проекти.

Г-жа Михалевска сподели пред присъстващите на откриването журналисти някои от основните цели на програмата, а именно:

  • Модернизиране на училищната среда;
  • Преподаване на актуално, но и интегрирано знание по природни науки;;
  • Създаване на нагласи за реализиране на младите хора в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Насърчаване на творчеството и създаване на иновативни решения за проблеми от реалността;

„Идеята на реализирания в гимназията проект е да подготви все повече създатели, а не ползватели на електроника и електронни продукти. За да станат създатели, учениците трябва да имат подходяща среда, осигурени възможности и потенциал да тренират. Трябва да се обучават, затова STEM средата е не само компютърна електроника или компютърна техника, а начин на подготовка  за бъдещето, което очаква младите хора. Като променим средата, ще променим и самите училища, да няма ограничение в това къде учиш– това е бъдещето“ – сподели още Н.Михалевска.

Проф. Наков разкри, че това е единствената подобна програма в България. Базира се на класация на проекти, разработени от училищата. Условието е те да са насочени към подобряване на иновативното мислене и технически нетрадиционните средства. 20 млн. лева е стойността на STRM проекта за България, сподели още той.

Директорът на компютърната гимназия г-н Николай Сираков уточни, че проектът, реализиран в НПГ по КТС-Правец, е в размер на 330 000 лв., като 10% от тях са съфинансирани според изискванията.

На откриването на залите присъстваха и ученици, които споделиха, че няма друго училище в България, в което учениците да се чувстват така подкрепени в своето развитие, както тук в Правец.