Трето класиране в ПГ по КТС

Дата:

 

Treto_klasirane

Записване на учениците на трето класиране – от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30ч.

При записването трябва да се носят оригиналите на следните документи:

1. Свидетелство за основно образование.

2. Служебна бележка от НВО по БЕЛ и математика.

3. Медицинско свидетелство.

4. Актуални снимки- 2 бр.