Тържественото връчване на дипломите ще започне в 10:00 часа

Дата:

Тържественото връчване на дипломите ще се състои на 18.062022 година от 10:00 часа, а не от 10:30, както беше първоначално обявено.

От Ръководството