Тържествено връчване на дипломите за средно образование в НПГ по КТС – гр.Правец към ТУ – София

Дата:

Зрелостниците на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи –град Правец към ТУ-София получиха своите дипломи за завършено средно образование на специално организирана церемония.

На 18 юни общо 127 зрелостници на випуск 2022 година бяха  посрещнати в НЧ“Заря 1895“, град Правец.

Директорът на НПГ по КТС г-н Николай Сираков поздрави с приветствено слово всички зрелостници с пожелания за бъдещи успехи, да следват мечтите си и смело да посрещат предизвикателствата, които им предстоят в живота.

Г-н Сираков обяви със задоволство, че 48 от випусниците завършват с отличен успех, а 10 от тях са пълни отличници.

Официалните гости на тържеството бяха проф.д-р инж. Любомир Димитров – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация в ТУ-София, г-жа Росица Иванова – началник РУО София регион, проф. Даниела Гоцева – научен ръководител на НПГ по КТС, доц. д-р инж. Пламен Вачков – председател на ДНТ София регион към Федерацията научно технически съюзи , д-р инж. Бойко Денчев – изп. директор на ДНТ София регион към ФНТС и инж. Неделчо Недялков – член на УС на ДНТ София регион.

Тържеството уважиха и многото близки , приятели и родители, дошли от всички краища на България.

Зам.-ректорът на ТУ – София проф. Любомир Димитров след емоционалния поздрав, който поднесе към зрелостниците, връчи дипломите и специалните награди  на първите 10 пълни отличници.

Към зрелостниците отправи поздрав г-жа Росица Иванова, която връчи грамоти на пълните отличници.

Особено емоционален момент бе поздравът на проф. Даниела Гоцева, която връчи официално дипломи, грамоти и плакети на останалите отличници.

Доц. Пламен Вачков, който е и почетен член на Училищното настоятелство на НПГ по КТС , с мили пожелания приветства за сетен път всички випусници. А наградите и грамотите, които бяха подготвили за тримата зрелостници  за най-добър дипломен проект и защита, бяха връчени от изп. директор на ДНТ София регион д-р инж. Бойко Денчев.

НА ДОБЪР ЧАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Много снимки:

https://drive.google.com/drive/folders/1bItxK1Cv0i1lsoSm8c9_VyIVHWuKBg7H?usp=sharing