Уточнение за родителите на ученици настанени в общежитието

Дата:

Родители, които вече са попълнили през миналата година декларация, не попълват нова такава.

Родителите на осмокласниците попълват приложената в това съобщение декларация.

Декларация-8 кл.

От Ръководството