Участие в проект „From Cyberbully to Cyberbuddy“

Дата:

В периода 26-27 март 2024г. в гр. Ираклион, Гърция, се проведе среща по проект 2023-1-BG01-KA220 SCH-000154687 „From Cyberbully to Cyberbuddy: cooperation for combating cyberbullying among secondary school students“ (От кибертормоз към киберприятелство: сътрудничество за борба с кибертормоза сред учениците в средното училище).
Проектът има за цел да създаде условия за борба с кибертормоза, като предостави на учениците от средните училища и техните учители подходящи цифрови инструменти за повишаване на тяхната осведоменост относно различните форми на неподходящо поведение онлайн.
По време на срещата бяха обсъдени стъпките за разработването на един от основните продукти на проекта – онлайн предизвикателства, които имат за цел да ангажират учениците в справяне с различни ситуации на кибертормоз. Всеки от 6-те партньора ще създаде по три онлайн предизвикателства, като техните сценарии ще бъдат готови до края на месец юли.

Партньори по проект CyberBuddy:
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец
(България) – координатор
SYNDESMOS MELON GYNAIKEION SOMATEION IRAKLEIOY KAI NOMOY IRAKLEIOY (Гърция)
The Rural Hub CLG (Ирландия)
Associazione INNOVAMENTIS (Италия)
Фондация Акта (България)
Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (Португалия)