Ученически практики 2 – „Интегрейтед Микро-Електроникс България ЕООД“

Дата:

В рамките на проекта за Ученически практики 2, петима ученици от различни курсове на училището се включиха в дейностите на Интегрейтед Микро-Електроникс България ЕООД. Програмата предостави на тези млади таланти възможността да придобият ценен опит и знания в областта на информационните технологии и инженерните науки, работейки в ИТ отдела на компанията за период от три месеца.

Петър Владов (курс 205), Ивослав Петков (курс 192), Росен Климентов (курс 192), Преслав Стоянов (курс 194) и Виктория Петрова (курс 195) активно участваха в различни проекти и задачи, които не само разшириха техните познания, но и ги подготвиха за бъдеща кариера в сферата на информационните технологии.

Днес, при церемония в училище, те получиха удостоверения за успешно завършената ученическа практика. Тези документи не само потвърждават ангажимента и усилията на учениците, но и отразяват техния значителен принос за развитието на ИТ отдела на Интегрейтед Микро-Електроникс България ЕООД.

Менторът от страна на училището, инж. Венцислав Начев, играеше ключова роля в подготовката и насърчаването на учениците през целия период на практиката. Също така, не можем да не отбележим и ангажираността на инж. Иван Тодоров, който беше ръководител от страна на предприятието и предостави ценни насоки и възможности на младите стажанти.

Искаме да изкажем специална благодарност на всички ученици за тяхната преданост и усилия по време на ученическата практика. Техният професионализъм и ангажираност представиха училището ни в най-добра светлина и създадоха стабилна основа за бъдещи партньорства между нашето училище и бизнес сектора.

С гордост наблюдаваме растежа и развитието на нашите ученици и с нетърпение очакваме да видим как те ще приложат получените знания и умения в бъдещите си професионални предизвикателства.