Учителски съвет на 01.09.2016

Дата:

На 01.09.2016 от 10 часа ще се състои учителски съвет в ПГ поКТС- Правец.

от ръководството.