Четвърти етап на класиране

Дата:

След третия етап на класиране остават  две свободни места. На 03.08.2021 г. от 09:00 до 16:00 часа се приемат заявления за участие в класирането.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 09.08.2021 г. на сайта на училището.

От Ръководството