Шестима ученици от НПГ по КТС класирани за Националния кръг на състезанието “Longman Competition”

Дата:

След проведен вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език по формата PET, на което се явиха 54 ученици от НПГ по КТСбяха класирани шестима. Те взеха участие в Шестото Национално състезание “Longman Competition”

Допуснатите до национален кръг са Мария Христова от курс 154 (ниво 3), Иван Спасов от курс 142 (ниво3), Ивайло Станков от куср 154 курс (ниво 3), Йоанна Найденова от курс 162 (ниво 3), Мартин Жеков от курс 153 (ново 2), Василена Милчова от курс 181 (ново 1). Всички те показаха  много добри знания и езикови компетентности.

ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ И НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА!