05 и 07 май 2021 г. – неучебни дни

Дата:

Съгласно заповед на Ректора на ТУ- София 05 и 07.05.2021 г. са неучебни дни.

От Ръководството