150 години от героичната смърт на Васил Левски

Дата:

 

Във връзка с отбелязването на 150- годишнината от героичната смърт на Васил Левски в НПГ по КТС, на 13.02.2023 година бе изнесена лекция на тема “Левски в своето и нашето време“. Лектор беше госпожа Надежда Петрова от Национален музей “Васил Левски”, град Карлово. Г-жа Петрова разказа на учениците за делото на Васил Левски и за семейството му. Материалите (снимки, дневник, вестници и списания), които бяха показани по време на лекцията, бяха предоставени на училището и се намират в кабинет 410.