16 ученици от НПГ по КТС ще участват в „Ученически практики-2“

Дата:

Шестнадесет ученици от НПГ по КТС ще участват в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики-2“ по дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в  реална работна среда“.

Практиките се провеждат в рамките на 240 астрономически часа по конкретна програма за всяко работно място, разработена съвместно с обучaващ работодател. Практиката надгражда знанията, практическите умения и компетентностите на обучаемите.

От Ръководството