Списък на приетите на второ класиране ученици

Дата:

ЗАПИСВАНЕ: От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. включително от 08.30 ч. до 16:30 ч.
СЪБОТА: От 08.30 ч. до 14:00 ч.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Оригинал на служебната бележка от НВО по БЕЛ и математика;
– Оригинал на Свидетелството за основно образование;
– Медицинско свидетелство на ученика от личния лекар;
– Снимки – 2 /два/ броя.

Некласираните ученици подават заявление за участие в
третото класиране в училището- гнездо или online
от 20.07. 2018 г. – 24.07.2018 г. вкл.

spisak_vtoro klasirane