Справка на свободните места след втори етап на класиране за учебната 2020-2021 г.

Дата:
  НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО KОМПЮТЪРНИ
                            ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ –ПРАВЕЦ   ПРИ ТУ – СОФИЯ
                                            тел. 07133/22 24 e-mail: [email protected]
                               СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП
                       на класиране за учебната 2020-2021 г.
ДПП 2020/2021 Г. Професия Специалност Брой записани ученици първи етап Брой записани ученици втори етап Общо първи и втори етап Свободни места след второ класиране Брой ученици, изтеглили документите си
130 уч. проф.:Системен програмист         спец.: Системно програмиране 91 25 116 14 2
Изготвил:……………..