КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НАД ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ, СЪГЛАСНО ПИСМО № 0602/14.08.2020 Г.

Дата:

Разрешение_МОН

С П И С Ъ К
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НАД ДЪРЖАВНИЯ
ПЛАН-ПРИЕМ, СЪГЛАСНО ПИСМО № 0602/14.08.2020 Г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 1. Денис Тасков Папанчев гр. Свиленград          305 т.
 2. Никола Николов Илиев гр. София                   288 т.
 3. Светослав Николаев Алексиев гр. Правец                 288 т.
 4. Станислав Андреев Владимиров гр. Дупница              288 т.
 5. Георги Йорданов Йорданов гр. София                   500 т.
 6. Ангелос Ивайлов Недялков с. Гложене                 285 т.
 7. Лъчезар Йотков Танчев гр. Ботевград             283 т.
 8. Габриеле Аспарухов Христов гр. Тетевен                282 т.
 9. Михаил Михайлов Цанков гр. Правец                 279 т.
 10. Петър Кирилов Петров гр. Етрополе              279 т.
 11. Вяра Тихомирова Генова гр. Тетевен                500 т.
 12. Велена Георгиева Георгиева гр. София                   271 т.
 13. Мирослава Георгиева Маринова гр. Етрополе              268 т.
 14. Борислава Антонова Глигова с. Горна Малина       500 т.
 15. Иван Иванов Узунов гр. Ихтиман              500 т.

 

Класирането на кандидат-учениците за VIII клас е направено съгласно Наредба
№ 10/01.09.20202 г. за организация на дейностите в училищното образование

по бал.

Класираните ученици може да се запишат в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец в периода от  24.08.2020 г. – 25.08.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

д-р инж. ТРИФОН ТРИФОНОВ
      ДИРЕКТОР ПГ ПО КТС