69 са пълните отличници през учебната 2019/2020 г.

Дата:

Списък на учениците с отличен успех 6,00 за учебната 2019/2020 г.

 191
Александра Лилова

Ана Василева

Maртин Стоименов

Павел Пешев

Теодор Пацов

Цветина Томова

Цветомир Мичов

192
Александър Петров

Алексиа Цветанова

Виктор Асенов

Дияна трифонова

Лилия Лазарова

Михаела Михайлова

193

Жори Жориев

Кристиян Орешков

Цветина Велчева

Цветелин Захариев

194
Йоанна Декова

195

Благовест Гьошев

Виктория Петрова

Мартин Ангелов

181
Василена Милчова

Димо Димитров

Калоян Златев

Мария Анастасова

Мирослав Котларов

Янко Кабранов


182
Марио Костадинов

Радостина Димитрова

183
Емилия Киткарска

Мила Йонкова

Никола Александров

184
 Бетина Кирилова

Велизар Ангелов

Денис Христов

Емил Витанов

Теодора Попова

185
 Благовест Йошев

Ивайло Цветков

Петра Абрашева

Христо Захов

171
Александър Цветков

Валентина Максимова

Димитър Димитров

Иван Атанасов

Мартин Бончев

172
Димитър Гатешки

Георги Тодоров

173
 Браян Георгиев

Валери Николов

Мариян Ангелов

174
Венислава Илиева

Йордан Петков

Никола Христов

Роберт Проданов

Тошко Кенанов

175
 Александра Пиронкова

Божен Ценов

Николай Василев

Мина Димитрова

Димитър Димитров

161
 Милан Миланов

162
 Михаил Лютов

Йоанна Найденова

163
 Мартин Костадинов


164
 Димитър Иванов

Мирела Методиева


165
 Иван Бочев

Иван Николов