9, 10 и 11 клас преминават ОРЕС

Дата:

Съгласно заповед на Директора на РЗИ- София област учениците от 9, 10 и 11 клас от 12.10.21 г. до 17.10.21 г. преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/. Учениците от 8 и 12 клас за този период остават  в присъствено обучение.

Родители на деца от населени места, отдалечени на повече от 100 км., могат да се обадят в общежитието – тел 071333019, ако желаят да останат в общежитието за времето на ОРЕС.

От Ръководството.