Новини

ПГ ПО КТС – ГРАД ПРАВЕЦ С НАГРАДИ В СЪСТЕЗАНИЕ ПО РОБОТИКА

ПГ по КТС – гр. Правец осъществи двучасова видеовръзка и направи виртуална разходка в най-голямата в света лаборатория по физика в Церн-Швейцария

Две престижни награди, връчени от спортния министър

ПГ по КТС е от водещите образователни институции в България в Европейското образователно и интелектуално пространство

ПГ по КТС – ГРАД ПРАВЕЦ С НОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученици от ПГ по КТС – град Правец се класираха на олимпиадите по физика и астрономия за областен кръг

Първо заседание на Училищното настоятелство на ПГ по КТС – град Правец

ТРАДИЦИОННО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АСЕМБЛИРАНЕ В ПГ ПО КТС – ГРАД ПРАВЕЦ

HAPPENING ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022

HAPPENING по проект BG051PO001-4.3.05 – 0022