Съобщения

Маршруно разписание и организация на хранене за зимен ски-курс 2016 г

Обява за работа

Покана за 30-годишен юбилей

Родителска среща

Семково 2016

ЗАПОВЕД за полагане на приравнителни изпити за 9 и 10 клас

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- 12 клас

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- 11 клас

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 10 клас

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТНОСНО НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА