Съобщения

СПИСЪК на учениците, приети на второ класиране в ПГ по КТС – гр. Правец

Списък на класираните на първи етап в ПГ по КТС- Правец

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

На вниманието на зрелостниците

Срокове и дейности за кандидатстване след VII клас за учебната 2017/2018 г.

Разпределение по зали на учениците от 12 клас за Държавния изпит по теория за професионална квалификация – 09.06.2017 г.

Онлайн подаването на заявления за кандидатстване в VIII клас

Безплатно използване от ученици на лицензиран софтуер на Microsoft

Ученическа научна сесия през ноември на Ученическия институт към БАН

Дейности по проект BG05М2OР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I ”