Съобщения

Няма удължаване на грипната ваканция

Грипна ваканция до 27.01.2019 г.

Родителска среща- 21.12.2018

Връчване на „Европас сертификати за мобилност“ във връзка с успешно приключилите мобилности по проект „IT PraXis“ със съдействието на БАРС Консулт

Заповед за приравнителни изпити за 9 клас

Организиране на изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Организиране и провеждане на поправителни изпити- трета допълнителна сесия.

Проект: IT PraXis Практики за млади ИТ професионалисти Продължава партньорството между бизнеса и професионалните гимназии в ИКТ сферата с нов проект за обучителни практики в чужбина

Списък на учениците, записани за учебната 2018/2019 г.

Във връзка със започване на новата учебна 2018/2019 година