Съобщения

Заповед за приравнителни изпити за 9 клас

Организиране на изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Организиране и провеждане на поправителни изпити- трета допълнителна сесия.

Проект: IT PraXis Практики за млади ИТ професионалисти Продължава партньорството между бизнеса и професионалните гимназии в ИКТ сферата с нов проект за обучителни практики в чужбина

Списък на учениците, записани за учебната 2018/2019 г.

Във връзка със започване на новата учебна 2018/2019 година

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX КЛАС И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА НПГ по КТС

Заповеди на Директора на НПГ по КТС относно организиране и провеждане на приравнителни и поправителни изпити

Свободни места за участие в третото класиране