Съобщения

ЗАПОВЕД ЗА РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10 КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, сесия септемврийска, уч. 2014 / 2015 година

ЗАПОВЕД за приравнителни изпити за 9 клас

ЗАПОВЕД за приравнителни изпити за 8 клас за учебната 2015 / 2016 г.

Заповед за поправителни изпити- юлска сесия

Списък на класиралите се кандидати за учебната 2015/2016 г.

На вниманието на зрелостниците

Резултати от изпита по информационни технологии

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“

Ден на отворените врати