CyberSecurity day в НПГ по КТС

Дата:

На 24.03.2022 г. от 14:00 часа в 221 кабинет ще има лекция на тема: ,,Cyber Security“.

Заповядайте!