Връчване на „Европас сертификати за мобилност“ във връзка с успешно приключилите мобилности по проект „IT PraXis“ със съдействието на БАРС Консулт