Две златни купи за мажоретния състав на НПГ по КТС