Държавен изпит – НП „Обучение за ИТ умения и кариера“