Кибертормозът – съвместно мероприятие с ОУ “В. ЛЕВСКИ“ – гр. Правец