Национално състезание по ИТ – гр. Благоевград, 2014