Нетрадиционно начало на педагогически съвет в НПГ по КТС – град Правец