Продължава работата по изграждане на 4 образователни парка в ПГ по КТС