Световен ден на детето и тематични презентации относно правата на децата и Ден на възпоменание на жертвите от ПТП