146 ГОДИНИ ОТ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА В НПГ ПО КТС – ГРАД ПРАВЕЦ