Държавен изпит 2024 – НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

Дата:

На 27-ми и 28-ми април в НПГ по КТС – гр. Правец 30 ученици от областите Благоевград, Враца, Видин, Перник и Кюстендил се явиха на Държавен изпит за придобиване на професията „Приложен програмист“, в рамките на националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“.

Изпитът беше разделен на две части – теоретична и практическа. На 27-ми април учениците се изправиха пред изпит с теоретични въпроси в три модула, които оценяваха техните знания и разбиране за програмирането и софтуерната разработка. На следващия ден, 28-ми април, те се изправиха пред практическа задача, демонстрирайки своите умения и способности в реални сценарии на програмиране.

За да се осигури гладкото протичане на изпита и справедливост в оценките, учениците бяха разпределени в три компютърни лаборатории, където всяка група беше надзиравана от двама квестори.

Екипът, включвайки инж. Валери Колев, инж. Венцислав Начев, инж. Ивелин Михайлов, инж. Иван Йотов и Ваня Трайчева, се грижеше за правилното протичане на изпита и спазването на изискванията.

След успешното приключване на изпита, учениците придобоват свидетелство за професионална квалификация със специалност „Приложен програмист“, което ще им отвори врати към кариерни възможности в областта на информационните технологии.

Този Държавен изпит представлява важна стъпка в професионалното им развитие и допринася за по-широкото разпространение на квалифицирани ИТ специалисти в страната.