НПГ по КТС – гр. Правец на първо място в МТТ „гр. Горна Оряховица“ – 2023г.

Дата:

НПГ по КТС – гр. Правец спечели първа награда в конкурс-изложение Младежко Техническо Творчество „гр. Горна Оряховица“, който се проведе на 09 и 10 ноември 2023г. В конкурса участваха професионални гимназии, колежи и технически университети от цялата страна.  Броят на творческите колективи, които взеха участие е 47 с над 170 участници. В техническото изложение нашите ученици се представиха на много високо ниво и успяха да впечатлят комисията. Отборът на училището е съставен от: Петър Колев от курс 224, Георги Иванов от курс 215, Николай Костадинов от курс 213, Петър Владов от курс 205, Ели Ставрева от курс 194 и Йоана Декова от курс 194. Техни ръководители са преподавателите инж. Венцислав Начев и инж. Момчил Петков. Разработките с които учениците участваха са:

  • Система за интелигентно земеделие
  • Система „умен дом“
  • Програмиране на хуманоидни роботи с вграден изкуствен интелект
  • Програмиране на индустриални роботи
  • Крачещ робот тип „Паяк“
  • Специализирана интерактивна игра – „Лабиринт“