Състезание по английски език „Pearson Competition 2024“

Дата:

Национално състезание
по Английски език
‘’Pearson Competition 2024’’

 На 29.01.2024г. от 14:00 часа ще се проведе 11-то Национално състезание по Английски език ‘’Pearson Competition 2024’’.
– Място на провеждане: НПГ по КТС.
– Дата: 29.01.2024г.
– Начален час: 14:00 часа.
– Разпределение по зали , както следва:
– Level 1 каб.314
– Level 2 каб. 313
– Level 3 каб. 407
– Level 4- каб.406
– Списъци на участниците по нива ще са налични в кабинетите.