Световен ден на философията в НПГ по КТС

Дата:

 На 16 ноември отбелязахме Световния ден на философията с младите философи от 8 – 12. клас. За празника бяха обявени конкурс за философско есе на тема: „Бъди себе си, всички други вече са заети.“ /Оскар Уайлд/     и за рисунка на любим философ.

Празникът започна с награждаване на най-добрите есета и най-красивото изобразително произведение.

Победителите получиха грамоти. 

Днес в часовете по философия беше организиран и дебат на тема „За и Против егоизма“. Учениците се разделиха на два отбора „За“ и „Против“ и аргументираха своите позиции. За победител в дебата се излъчи отб

ора „Против“, тъй като представи по-добри аргументи.