Ученически практики 2 – Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД

Дата:

Днес, 19.05.2023г., е първият работен ден на петима ученици от нашето училище в Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД – гр. Ботевград.  Учебната практика се провежда по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Целта на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

В учебната практика участие взимат следните ученици: Петър Владов (курс 205), Ивослав Петков (курс 192), Росен Климентов (курс 192), Преслав Стоянов (курс 194) и Виктория Петрова (курс 195). Ментор от страна на училището е инж. Венцислав Начев, а ръководител от страна на предприятието – инж. Иван Тодоров.

Днес учениците се запознаха подробно с правилата за здравословни и безопасни условия на труд на територията на предприятието.  След това г-н Йордан Йорданов им презентира информация относно сферата на дейност на компанията, нейната структура, изделията, които произвежда, клиентите, с които работи и т.н. Една от най-интересните дейности днес беше обиколка, в която нашите възпитаници разгледаха производствената база на една от индустриалните единици. В края на работния ден се състоя среща с техния ръководител-наставник инж. Иван Тодоров. Проведе се събеседване с всеки от учениците, в което разказваха за интересите си и професионалното направление, в което желаят да се развиват. Целта на събеседването беше да се определят силните страни на всеки ученик, за да може лесно да бъдат насочени към реалните проекти и задачи, по които им предстои да работят.

В учебната практика е предвидено учениците да се запознаят още по-задълбочено с различните отдели и производствени бази.  Ще им се възложат реални задачи свързани със системна и мрежова администрация. Основна част от работата им ще бъде свързана със създаване на нов индустриален софтуер и подобряване на визията и функционалността на вече съществуващи софтуерни системи.