Съобщения

Списък на приетите на второ класиране ученици

Театрално студио „Актьори без диплома“ към НПГ по КТС гр.Правец с четири награди

Ред за провеждане на юлската поправителна сесия

Списък на приетите ученици по входящ номер на първо класиране в НПГ по КТС- Правец

Образователни експерти от Европейската комисия посетиха компютърната гимназия в Правец

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 13*

Заповед за проверка на оценените писмени работи от проведените ДЗИ

Ред за провеждане на изпити на ученици самостоятелна форма на обучение

Провеждане на държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

Относно статута на НПГ по КТС Правец