Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX КЛАС И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА НПГ по КТС

Заповеди на Директора на НПГ по КТС относно организиране и провеждане на приравнителни и поправителни изпити

Свободни места за участие в третото класиране

Списък на приетите на второ класиране ученици

Театрално студио „Актьори без диплома“ към НПГ по КТС гр.Правец с четири награди

Ред за провеждане на юлската поправителна сесия

Списък на приетите ученици по входящ номер на първо класиране в НПГ по КТС- Правец

Образователни експерти от Европейската комисия посетиха компютърната гимназия в Правец

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 13*